Dobré ráno, je středa 22.1.2020, 6:34. Dnes má svátek Slavomír, zítra Zdeněk.
Detail
Celý článek
Povodeň 2002
2010-05-12 09:29:27 | Obec
Po poměrně mírné záplavě v roce 1954 postihla obec v srpnu 2002 historicky nejrozsáhlejší povodeň. Dne 8.8.2002 v ranních hodinách dochází ke zvednutí hladiny Žďárského potoka. Je vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení. Povodňová komise provádí opatření k zajištění průtočnosti, odstraňují se zábrany u splavu. PK informuje občany o stavu. Okolo 02,00 hodiny se zaplavují sklepní prostory a jedna rekreační chalupa. V 3,30 hodin se voda stáhla zpět do koryta potoka. V ranních hodinách dochází k rozvodnění Blanice.

Hladina vystoupila do výšky50 cm na nemovitosti čp. 64. Byla zaplavena komunikace Žďár - Myšenec a stala se neprůjezdnou. Přístupová cesta od obce Tálín nebyla narušena a zásobování obce probíhalo bez problémů. Ve večerních hodinách voda začala ustupovat a 9.8.2002 jsou všechny komunikace průjezdné.

Dne 12.8.2002 byla obec Žďár zasažena II. povodňovou vlnou. Od ranních hodin se rozlévá řeka Blanice. Dochází k opětovnému zaplavení komunikace Žďár - Myšenec a bezprostředně hrozí zaplavení nemovitostí. Začíná evakuace ohrožených obyvatel za pomoci všech dostupných dopravních prostředků (auta, traktory). Bylo evakuováno 40 občanů do obce Paseky nebo do nepostižené části obce. Ve večerních hodinách dochází k evakuaci hospodářských zvířat, kterou provádělo zemědělské družstvo Žďár za pomoci občanů. Obec je bez elektrické energie a spojení. Hladina vody stále stoupá do 22,00 hodin, kdy kulminuje, následně opadává o 50 cm, ale k dalšímu poklesu dochází až v 17,00 hodin druhého dne. Je zatopeno 32 nemovitostí a celý objekt ZD.
Dne 13.8.2002 jsou komunikace do obce stále neprůjezdné. Obec je stále bez elektrické energie, náhradní zdroje pro živočišnou výrobu zajišťují Lesostavby Třeboň. Za pomoci armády zajišťuje starosta zásobování obce pečivem a pitnou vodou. V odpoledních hodinách přestává pršet a v horní části obce se voda vrací zpět do koryta. Zemědělské družstvo převáží zpět hospodářská zvířata. Krizový štáb obce připravuje odstraňování následků povodně, především úklid, při kterém poskytují pomoc sousední obce Paseky a Tálín. O pomoc při likvidaci následků povodně požádá obec Lesostavby Třeboň, ZD a p. Študenta z Tálína, kteří poskytnou mechanizační prostředky. Určení členové SDH budou čerpat sklepy a studny. Byla přijata nabídky pomoci Armády ČR.

Ve dnech 14. - 15.2002 voda ustupuje a občané se vrací do poničených domů, kde zjišťují první škody na majetku. V postižených nemovitostech byly zničeny vnitřní a vnější omítky, podlahy, podlahové krytiny, nábytek, elektrospotřebiče, zatopeny kotelny včetně kotlů, poničeny hospodářské budovy včetně zařízení a zásob, které zde byly uskladněny. Voda odnesla i drobné domácí zvířectvo. Zemědělskému družstvu a soukromým zemědělcům vznikly škody na mechanizačních prostředcích, budovách a pozemcích. Voda způsobila škody i na obecním majetku. Některé komunikace jsou vymlety, asfaltový povrch narušen. Značné škody jsou na kulturní místnosti a v knihovně, na klubovnách a zčásti na kapličce. Začíná se s úklidem bahna a ostatního odpadu. Odpad se třídí a odváží na určená místa. Zajišťují se vysoušeče a dezinfekční prostředky.

Výše způsobených škod:

fyzické osoby - 9 770 000,- Kč
obec - 1 500 00,- Kč
právnické osoby - 3 200 00,- Kč

Na likvidaci následků povodně v obci Žďár se podíleli místní občané a obyvatelé z okolních obcí. Místní členové SDH čerpali zatopené studny a sklepy. Podle potřeby byly na výpomoc nasazeni i další SDH, které pomáhaly v Protivíně. Vojáci prováděli dezinfekci zatopených objektů. Členové sdružení ADRA pomáhali občanům s úklidem v bytech a poskytovali vysoušeče. Další vysoušeče (8 ks) byly vypůjčeny od HZS. V rámci těchto prací bylo odpracováno 18 500 hodin.Povodeň 2002


Povodeň 2002


Povodeň 2002


Povodeň 2002


Povodeň 2002


<


Žďár - základní informace

Foto Kód obce: 19510 3
IČZÚJ: 598861
Kraj: Jihočeský
Okres: Písek

Počet obyvatel: 225
Výměra: 1599,16 ha
Hustota: 52,8 ob./km2

Finanční úřad: Finanční úřad Písek
Pověřený úřad: Protivín
Stavební úřad: Protivín
Matriční úřad: Protivín
Pověřený úřad s rozšířenou působností: Písek

Počet částí obcí: 3
Počet katastrálních území: 2
Počet základních sídelních jednotek: 3

Pošta: NE
Škola: NE
Zdravotnické zařízení: NE
Policie: NE
Kanalizace: NE
Voda: ANO
Plyn: NE

Žďár u Protivína
Obec Žďár se nachází v jižní části píseckého okresu asi 3 km od Protivína v nadmořské výšce přibližně 380 m.n.m. Součástí Žďáru jsou části Žďárské Chalupy a Nová Ves. V současné době žije v obci kolem 230 obyvatel.

U Nové Vsi se nachází krajinářská přírodní památka Zelendárky. Byla nazvána podle stejnojmenné lokality. Tato oblast je vhodná pro pěší i cykloturistiku.

Kontakty
Obec


Obec Žďár
Obecní úřad Žďár
čp. 20
398 11 Protivín
tel. obec: 382 259 147
starostka mobil: 724 595 696
místostarosta mobil: 774 716 188

e-mail: obec.zdar@email.cz.

Úřední hodiny:
pondělí 16.30 – 19.00 hod
středa 8.00-14.00 hod


datová schránka ID: 9u3bwbm

bankovní spojení: 64 000 63 39/0800 u ČS Písek
IČO: 00512 028
DIČ: 097 512 028

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.obeczdar.cz
© Obec Žďár
Právní doložka
Editace