Dobré ráno, je středa 22.1.2020, 6:54. Dnes má svátek Slavomír, zítra Zdeněk.
Detail
Celý článek
Z historie obce
2010-05-12 07:55:19 | Obec
Z hisotrie obce od nejstaršího období, přes 1. světovou válku a období meziválečné, druhou světovou válku, do období následujícího.

Z nejstarší historie

V místě obce bylo v roce 1929 ve zrušené pískovně nalezeno 23 popelnic ze žárového pohřbívání z doby keltského osídlení. Na katastru obce se též nacházejí roztroušené střepy tzv. šedé keramiky. Na jižní straně obce se nacházel kámen se znakem českého státu, českým lvem a letopočtem 1282, který označoval obec Žďár jako svobodnou, podléhající jenom králi.

1. světová válka a období meziválečné

V Požární kronice obce Žďár se uvádí: "Rok 1914 přichází plný událostí, které překvapily celý svět. Tohoto roku zazněly osudné Sarajevské výstřely a to když byl zastřelen následník trůnu císař Ferdinand de Este. Tyto výstřely rozprostřely dusné a hrozné mraky nad Evropou. 26. července, když lidé o Protivínské pouti uslyšeli zdrcující zprávu, že byla vyhlášena válka, každý jako by byl hrůzou omráčen co bude dál. Byla vyhlášena všeobecná mobilizace a na Protivínském nádraží se loučili s bolestí v srdci ženy se svými drahými muži, zdrcené matky se svými syny. Byli to například bratři: Matěj Batysta, Václav Polanský, Jan Procházka a další. Na daleké bojiště unášel tento vlak drahé bratry, aby s 11. pěším plukem Píseckým bojovali za císaře pána.

Kolik slzí a bolu, kolik nadějí a proseb, modliteb a obětí, odříkání a starosti přinesla tato hrozná léta. Také činnost hasičského sboru jako by byla narušena a nic se nekonalo. 1915 - Na všech bojištích zuří hrozná válka, svět se topí v krvi a zoufalství, ale i do této tragédie jsou odvedeni další bratři. Jan Man, František Kouba a další. Vesnice ztrácí další drahá srdce a vlak je odváží do neznámých končin. Bolestně doma oplakávají české synky. 1916 - ve světě zuří hrozná světová válka, umírají nejmilejší, nejlepší synové národa, krev potokem teče na bojištích.

Ale Žďárští dík ochraně boží, jako by zázrakem dík modlitbám svých nejdražších zůstávají všichni na živu ač všude vůkol přicházejí z bojiště zdrcující zprávy, ten a onen položil svůj život za vlast a císaře pána. 1918 - Nastává 4 a poslední rok světové války rok 1918, který jest dějinným rokem českého národa. Na tento dějinný rok, tak překvapujících událostí národ nikdy nezapomene. Na bojištích všude zuřili nejtěžší boje, litice války v posledním okamžiku rozpoutala hotové peklo, ale i ty nejhroznější okamžiky pomíjí. Přichází 28. říjen, den posvátný každému vlasteneckému Čechu, konec hrozné světové války a začátek národní samostatnosti, svobodné Československo. Z dalekých bojišť se vrací nejdražší bytosti, do náruče padá syn otci a matce, muž své ženě a dětem ukazuje medajlonek Panny Marie a říká "Ta mi zachránila život. Kulka se od ní odrazila, nebýt jí, nebyl bych u vás."

V Mýšeneckém kostele zní slavnostně chorár "Bože chráníme Tebe" a celý kostel doslova hřmí písní lásky a vděčnosti k Pánu Bohu. Nastává nová radostná doba ve svobodné vlasti, z Ameriky se vrací milovný president, osvoboditel Tatíček Masaryk, lid jásá a buduje svou novou vlast. Ve vesničkách a v Protivíně budují památníky na paměť těch, kteří položili své životy za vlast a národ. Naše vesnička jako jediná zůstala ušetřena této bolestné události, všichni bratři se do jednoho vrátili ke svým nejdražším. Vrátí se legendární legionáři, hrdinové českého národa. 6. června 1920 zavítal za příčinou oslavy narozenin básníka Heyduka do Písku první president naší republiky tatíček Masaryk. Hasičské spolky se účastnili uvítání v 8 hodin ráno všichni ve stejnokrojích. Slavnost se velmi vydařila a všichni si odnášeli domů nejkrásnější vzpomínky. Rok 1924 byl bohatý na společenské události. Hasičský sbor se zúčastnil ve Vodňanech slavnostního přivítání presidenta republiky Tatíčka Masaryka. Oblíbený státník kde se objevil, všude byl přivítán bouřlivými ovacemi."

Druhá světová válka a období následující

V hasičské kronice se píše:

"Těžké mraky stále visející nad celou Evropou a čekající krutou bouři jako by se ještě více zatáhly. Následovaly pohnuté a tragické události pro celý český národ. Píše se 15. březen, venku zuří sněhová vichřice, silnice jsou zavaleny mohutnými závějemi a ve vzduchu hřmí motory stovky letadel. Každý se ustrašeně ptá co se děje a brzy dostává vysvětlení. Do naší vlasti vstupuje německá armáda, ztrácíme samostatnost a nastává bolestná doba utrpení a obětí pro celý náš národ. 1941 - bouře nad celou Evropou se rozpoutala do nepředstavitelných rozměrů, tanky a děla zuří na všech bojištích, statisíce lidí umírá na frontách. Koncentráky se naplňují mnohými nevinnými oběˇtmi. Každý s hrůzou očekává příští den, co přijde, co bude dál. Píše se rok 1945. Na tento rok lidstvo nikdy nezapomene, protože přinesl světu konec 2. světové války, konec všech hrůz a utrpení. Nastal mír, tak dlouho lidmi očekávaný, sen který se stal skutečností. "

Po založení JZD vlastnilo toto po roce 1956 asi polovinu zemědělské půdy a v roce 1957 po stoprocentní kolektivizaci mělo JZD v majetku všechnu půdu obce. Samozřejmě se kolektivizace neobešla bez křivd, které byly v té době běžné a jsou dostatečně, zvláště na vesnici, známé. V roce 1965 došlo ke sloužení s JZD Tálín a družstvo si dalo název Československé armády. V roce 1967 se sloučilo s družstvem Blanice Myšenec a obhospodařovalo komplex o rozloze 2100 ha zemědělské půdy. V roce 1979 se z JZD vytvořil dohodou Státní statek - Oseva se sídlem v Protivíně, který dosud trvá.


Žďár - základní informace

Foto Kód obce: 19510 3
IČZÚJ: 598861
Kraj: Jihočeský
Okres: Písek

Počet obyvatel: 225
Výměra: 1599,16 ha
Hustota: 52,8 ob./km2

Finanční úřad: Finanční úřad Písek
Pověřený úřad: Protivín
Stavební úřad: Protivín
Matriční úřad: Protivín
Pověřený úřad s rozšířenou působností: Písek

Počet částí obcí: 3
Počet katastrálních území: 2
Počet základních sídelních jednotek: 3

Pošta: NE
Škola: NE
Zdravotnické zařízení: NE
Policie: NE
Kanalizace: NE
Voda: ANO
Plyn: NE

Žďár u Protivína
Obec Žďár se nachází v jižní části píseckého okresu asi 3 km od Protivína v nadmořské výšce přibližně 380 m.n.m. Součástí Žďáru jsou části Žďárské Chalupy a Nová Ves. V současné době žije v obci kolem 230 obyvatel.

U Nové Vsi se nachází krajinářská přírodní památka Zelendárky. Byla nazvána podle stejnojmenné lokality. Tato oblast je vhodná pro pěší i cykloturistiku.

Kontakty
Obec


Obec Žďár
Obecní úřad Žďár
čp. 20
398 11 Protivín
tel. obec: 382 259 147
starostka mobil: 724 595 696
místostarosta mobil: 774 716 188

e-mail: obec.zdar@email.cz.

Úřední hodiny:
pondělí 16.30 – 19.00 hod
středa 8.00-14.00 hod


datová schránka ID: 9u3bwbm

bankovní spojení: 64 000 63 39/0800 u ČS Písek
IČO: 00512 028
DIČ: 097 512 028

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.obeczdar.cz
© Obec Žďár
Právní doložka
Editace